Goście honorowi

Jerzy Pilch

Polski pisarz, publicysta, dramaturg i scenarzysta filmowy.

Orędownik i zwolennik Zjazdu. Zachęca i zaprasza do wzięcia udziału.


prof. dr hab. Karol Daniel Kadłubiec 

Polski etnograf i historyk literatury, badacz kultury, folkloru i języka Śląska Cieszyńskiego. Jest aktywnym członkiem Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego. Autor kilku książek oraz około 600 artykułów naukowych.


prof. dr hab. Tadeusz Pilch 

Profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, wieloletni kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej, oraz szef Ośrodka Badań Problemów Nietolerancji. Od roku 1988 członek Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Autor podręczników akademickich i licznych publikacji naukowych z zakresu pedagogiki społecznej , polityki społecznej i metodologii. Pomysłodawca i redaktor naczelny 8-tomowej Encyklopedii Pedagogicznej XXI wieku. W dobie transformacji pełnił dwukrotnie obowiązki podsekretarza stanu w ministerstwie edukacji narodowej kierując reformą szkolnictwa w Polsce.


Komentarze są wyłączone.