Informacje o Zjeździe

GDZIE I KIEDY?

Pierwszy Zjazd Pilchów odbędzie się w dniach 21-23 czerwca 2013 w Wiśle – malowniczym miasteczku położonym w głębi Beskidu Śląskiego. Centrum Wisły położone jest na wysokości 430 m n.p.m. Otaczające je grzbietowiska przewyższają doliny o 300 do 600 m. Więcej informacji: WIKIPEDIA oraz WISLA.PL

DLACZEGO ORGANIZUJEMY ZJAZD?

Z pewnością każdy z nas ma w życiu takie chwile, kiedy to zastanawia się nad pochodzeniem swojego nazwiska. Jako jednostki mamy ograniczone możliwości i często wycofujemy się bo nie znajdujemy wystarczająco dużo czasu i energii na głębszą analizę. Ta ciekawość sprowokowała myśl, a później decyzję o zorganizowaniu Zjazdu Pilchów, która to dojrzała podczas spotkania Cieślarów, gdzie byłem w gronie sympatyków. „Rodzina Pilchów” jest bardzo liczna, a jej historia sięga czasów Starego Testamentu. Mamy zapewne różne pnie i odnogi różniące się kulturowo, językowo, narodowościowo oraz wyznaniowo. Spotkajmy się więc wszyscy bez wyjątku. Świat dzisiaj wydaje się taki mały a granice zatarte, dlatego tak ważne są małe ojczyzny i wspólnoty, my możemy zbudować jedną z nich. Przytoczę tu słowa Pana prof. Tadeusza Pilcha:

Panie Przewodniczący!

„Myślę, że pomysł debaty, nawet nie ściśle dotyczącej Pilchów, ale tworzenia wspólnoty ludzi powiązanych jakimkolwiek spoiwem; zawodowym, religijnym, kulturowym, czy choćby nazwiskiem jest godny zastanowienia. Największe niebezpieczeństwa dla człowieka to osamotnienie i izolacja. Dzisiejszy świat nam to oferuje w nadmiarze. Stąd moja przychylność do Pańskiej inicjatywy, bo oprócz zabawy, taki Zjazd zawiera poważniejsze przesłanie łączenia ponad podziałami”.

Komitet Organizacyjny powstał pod wpływem impulsu, a jego członkowie pracują społecznie jako organizacja non profit. Obsługę finansową zapewnia nam statutowa organizacja jaką jest „Towarzystwo Miłośników Ustronia”. Wiele firm z naszego regionu przyłączyło się do tej inicjatywy i przygotowuje dla uczestników bardzo interesujące rabaty na swoje usługi oraz wyroby. Niektórzy z nich proponują darmowe atrakcje tak jak Park linowy Pana Janusza Tyszkowskiego. Uważam, iż w miejscu naszego pierwszego spotkania powinniśmy pozostawić trwały ślad, dlatego w programie są ujęte imprezy z przeznaczeniem na cele charytatywne. Mamy nadzieję, że podczas kolacji integracyjnej w Hotelu Gołębiewski uda nam się wspólnie wypracować ideę wsparcia finansowego dla utalentowanych „Pilchów”?

W programie Zjazdu czeka na Pilchów jeszcze kilka wolnych „okienek” do zagospodarowania. To jak bardzo ubogaceni duchowo i emocjonalnie wyjedziemy z Wisły będzie zależało od nas samych oraz od tego jak się zorganizujemy i zaangażujemy w ten Zjazd. Jako organizatorzy dołożymy wszelkich starań, aby z iskierki powstał płomień, który rozpali wiele interesujących inicjatyw. Do tego potrzebne jest jednak kaloryczne paliwo.

Z poważaniem,

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Roman Pilch

ILU NAS BĘDZIE?

moikrewni.pl

W Polsce jest ok. 7371 osób o nazwisku Pilch. W czasie trwania Zjazdu nie zabraknie nikogo!

Mapka pochodzi ze strony www.moikrewni.pl

Komentarze są wyłączone.