Organizatorzy

Komitet Organizacyjny Zjazdu Pilchów


Przewodniczący – Roman Pilch
Właściciel i założyciel Firmy PILCH, która od 21 lat zajmuje się produkcją drewnianych zabawek edukacyjnych. Produkty tej firmy zostały nagradzane w wielu prestiżowych konkursach za jakość, pomysłowość i bezpieczeństwo. Silnie zżyty z Ziemią Cieszyńską i Beskidem Śląskim. Pomysłodawca „Zjazdu Pilchów” w Wiśle.

Hobby: sport – przede wszystkim piłka nożna.

Tel.: 604 147 108 | E-mail: roman.pilch@zjazdpilchow.pl


Zastępca / Skarbnik – Michał Pilch
Absolwent Wydziały Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Działacz Polskiego Towarzystwa Turystycznego, długoletni wiceprezes Oddziału PTTK ”Beskid Śląski” w Cieszynie. Wiceprezes Zarządu Towarzystwa Miłośników Ustronia. Jest przewodnikiem beskidzkim uprawnieniami na całe polskie Beskidy. Posiada nadany przez PTTK tytuł „Zasłużonego przewodnika”, oraz jest honorowym Przodownikiem Górskiej Odznaki Turystycznej (GOT). Jest współredaktorem „Pamiętnika Ustrońskiego” i autorem wielu artykułów i opracowań. Mieszka w Ustroniu.

Tel.: 601 578 891 | E-mail: michal.pilch@zjazdpilchow.pl


Zastępca – Andrzej Pilch
Mgr inż. Andrzej Pilch mieszka w Wiśle, obecnie emeryt. Studiował w Akademi Rolniczej w Krakowie, działacz samorządowy.

Tel.: 668 197 692 | E-mail: andrzej.pilch@zjazdpilchow.pl


Sekretarz – Alicja Pilch
Mgr pedagogiki-nauczyciel mianowany z wychowania fizycznego, gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej i muzyki.
Kilkukrotnie zdobyła Mistrzostwo Polski w Narciarstwie Alpejskim Nauczycieli oraz Family Cup. Obecnie Radna Miasta Wisły i sekretarz Komitetu Organizacyjnego Rodu Pilchów.

E-mail: alicja.pilch@zjazdpilchow.pl


Członek – Jan Pilch
Urodził się 5.08.1960 r. w Wiśle, a jego życie jest głównie związane z rodzinnym miastem. Ukończył Technikum Mechaniczne w Ustroniu. To co obok rodziny wypełnia jego życie to straż pożarna. Przez 23 lata pracował jako funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej, a „ochotnikiem” jest od dziecka aż do dnia dzisiejszego. Do najważniejszych zainteresowań zalicza sport oraz wycieczki górskie.

Tel.: 600 870 908 | E-mail: jan.pilch@zjazdpilchow.pl


Członek – Jerzy Pilch
Wiek 51 lat, żonaty, dwoje dzieci. Absolwent AGH w Krakowie. Osiągnięcia zawodowe:  Technolog, mistrz kierownik Odlewni Żeliwa w Skoczowie – staż pracy 9 lat. Dyrektor Agencji Reklamy i Marketingu w Prasie Beskidzkiej (Głos Ziemi Cieszyńskiej, Kronika Beskidzka, Kronika Małopolska, Kronika Suska) – staż pracy 15 lat. Od 13.12.2010 roku wicestarosta powiatu cieszyńskiego.
Zainteresowania: Piłka nożna, piłka siatkowa i narciarstwo.

Tel.: 502 691 472 | E-mail: jerzy.pilch@zjazdpilchow.pl


Współpraca

TMU-logotypTowarzystwo Miłośników Ustronia Miasto Wisła

Towarzystwo Miłośników Wisły
Prezes TMW – Grażyna Pruska

Studiowała Pedagogikę Wychowania Przedszkolnego na UŚ w Cieszynie i Bibliotekoznawstwo w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych na UW. Pracowała jako nauczyciel bibliotekarz w Zespole Szkół nr 1 im. Pawła Stalmacha w Wiśle. Przez 16 lat prowadziła z mężem Ośrodek Narciarski „Stożek”. Obecnie Radna Miasta Wisły, Przewodnicząca Komisji Kultury, Promocji, Turystyki i Sportu.
Zainteresowania: Narciarstwo alpejskie, turystyka górska.

Tel.: 602 399 460 | E-mail: grazyna.pruska@zjazdpilchow.pl


Wspierają nas


Jan Pilch – wiceprezes Wisły Ustronianki, prowadzący drużynę Pilchów podczas Zjazdu

E-mail: zulas@op.pl


Basia Pilch – język niemiecki

E-mail: basia.pilch@zjazdpilchow.pl


Anna Bąk

E-mail: anna.bak@zjazdpilchow.pl


Monika Marek

E-mail: monika.marek@zjazdpilchow.pl


Paweł Lacel – administracja strony www

E-mail: pawel.lacel@zjazdpilchow.pl


Komentarze są wyłączone.